Kierownictwo jednostki

Wpisany przez Marcin Fułek
.

Organem założycielskim SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie jest Minister Spraw Wewnętrznych.
Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor sanatorium.

Funkcję dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie pełni:

mgr Irena Sarach


Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy, głównego księgowego i kierowników podległych im komórek organizacyjnych:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa : lek. med. Elżbieta Brzezik - Szafran

Główna księgowa : mgr Beata Kozłowska      

Przełożona Pielęgniarek : mgr Mirosława Kisicka

Kierownik Oddziału Ogólnosanatoryjnego: lek. med. Anna Bachorska

Kierownik Oddziału Schorzeń Narządu Ruchu: lek. med. Aneta Szymkiewicz - Rogowska

Kierownik Oddziału Szpitalnego: lek. med. Elżbieta Brzezik - Szafran

Kierownik Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej: lek med. Agata Leksycka

Kierownik Działu Usprawniania Leczniczego: lek. med. Małgorzata Kozikowska – Wójcik