Lecznictwo

Wpisany przez Marcin Fułek
.

Podstawowym celem sanatorium jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej w zakresie chorób układu krążenia, układu oddechowego oraz schorzeń reumatycznych i narządu ruchu. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych są;

  1. Oddział ogólnosanatoryjny
  2. Oddział rehabilitacji kardiologicznej
  3. Oddział rehabilitacji schorzeń narządu ruchu
  4. Oddział szpitalny
  5. Dział usprawniania Leczniczego
  6. Dział Farmacji szpitalnej
  7. Poradnia badań profilaktycznych