BIP - zamówienia publiczne

Pokaż #
Tytuł Autor
Wykonywanie przeglądów i konserwację systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 63/65 Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług konserwacji urządzeń dźwigowych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawy wędlin dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawę ryb i przetworów rybnych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawy pieczywa, ciast i wyrobów cukierniczych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawę mrożonek dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawy produktów spożywczych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców przetworzonych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawę ryb i przetworów rybnych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawy mięsa, drobiu dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców świeżych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń działu finansowego, administracyjnego oraz przebudowa magazynu żywności w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na przebudowę VII piętra w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostosowanie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 63/65 do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia : Przebudowa instalacji hydroforowej Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostosowanie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 63/65 do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia : Przebudowa instalacji hydroforowej Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostosowanie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 63/65 do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia : Przebudowa instalacji hydroforowej Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawy leków i materiałów farmaceutycznych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawy wędlin dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców świeżych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostawy mięsa, drobiu i wędlin dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na przebudowę VIII piętra w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostosowanie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 63/65 do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia : Przebudowa instalacji hydroforowej Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług informatycznych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego w Sopocie Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na dostosowanie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 63/65 do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia : Przebudowa instalacji hydroforowej Marcin Fułek
Przetarg nieograniczony na przebudowę sanitariatów z wydzieleniem łazienki dla niepełnosprawnych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Sopocie. Anna Lasota
Przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych do pokoi i gabinetów III piętra budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie Anna Lasota