Czcionka: A+A-

Covid-19 - Izolatorium

Zjedź niżej
Covid-19 - Izolatorium

IZOLATORIUM

 

Przyjmowanie pacjentów do izolatorium odbywa się na podstawie skierowania, w godzinach 10 – 14, po uprzednim ustaleniu telefonicznym z personelem medycznym.


Nr tel. do pielęgniarki koordynującej: 601 166 003

 

Rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w Izolatoriach z późniejszymi zmianami.