Czcionka: A+A-

Dotacje

Zjedź niżej

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie

w trosce o bezpieczeństwo pracowników zrealizowało zadanie prewencyjne polegające na: doposażeniu w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony indywidualnej.

Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup Lampy UV wirusobójczej i bakteriobójczej, okularów ochronnych do laseroterapii oraz rękawic antywibracyjnych.

 

Zadanie zostało sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

 

Dziękujemy za wsparcie prewencyjne.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Umowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Wymiany urządzeń dźwigów osobowych (4 szt. wind) w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie.”

Data zawarcia umowy: 26.04.2022 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 400 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 745 598,22 ZŁ

 

Środki dotacji przeznaczone zostały na w wymianę urządzeń dźwigów osobowych (4 szt. wind) w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie. Zadanie zakończone zostało zgodnie z zawartą umową.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Umowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

Data zawarcia umowy: 05.05.2022 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 250 200,00 ZŁ

 

W ramach przyznanych środków na  dofinansowanie zakupów inwestycyjnych  SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie zakupiło następujący sprzęt i aparaturę  medyczną:

1) FROOZER – urządzenie do krioterapii zasilane ciekłym azotem ze zbiornikiem 30 litrów.

2) Profesjonalną siłownię w skład której wchodzą:

  • bieżnia
  • rower pionowy
  • wyciąg do ćwiczeń
  • osprzęt kolumny
  • brama wąska
  • stepper

3) Defibrylator kliniczny wraz z torbą.

4) Aparat EKG.

5) Cykloergometr kardiologiczny.

6) Stacja monitorująca system ćwiczeń kardiologicznych.

7) CarboBed urządzenie do suchych kąpieli CO2.

8) Robot do suchego hydromasażu.

9) Wanna do masażu perełkowego.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowanie realizacji programów zdrowotnych w formie turnusów antystresowych

Data zawarcia umowy: 15.03.2022 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 77 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 147 000,00 ZŁ

 

Środki dotacji zostaną przeznaczone na realizację turnusów antystresowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, a w szczególności na:

1) zajęcia psychoprofilaktyczne obejmujące:

   a) warsztaty psychologiczne umiejętności interpersonalnych,

   b) zajęcia relaksacyjne grupowe (wraz z nauką technik relaksacji),

   c) porady (lekarskie lub psychologiczne);

2) zabiegi rehabilitacyjne;

3) opiekę lekarską i pielęgniarską.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________