Czcionka: A+A-

Rehabilitacja

Zjedź niżej
Istotnym przedmiotem naszej działalności jest rehabilitacja, która prowadzimy w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnie
Rehabilitacja

Rehabilitacja stacjonarna

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - dla pacjentów po incydentach wieńcowych i zabiegach kardiochirurgicznych w ramach kontraktu z NFZ.

 

Wyposażenie Oddziału, ( specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, sala intensywnego nadzoru kardiologicznego z kardiomonitorami, sprzęt do prób wysiłkowych ,badań echokardiograficznych, EKG., 24-godzinne EKG metodą Holtera, 24-godzinne RR), wyspecjalizowana w rehabilitacji kardiologicznej kadra medyczna zapewnia prowadzenie rehabilitacji kardiologicznej na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi standardami.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (+48) 58 551 12 28 w. 0 5278

Przesyłanie dokumentów:
dokmed@sanatorium-helios.com.pl

Rehabilitacja ambulatoryjna

Rehabilitacja ambulatoryjna realizowana jest (po wcześniejszym ustaleniu terminu), w ramach kontraktu z NFZ, w następujących rodzajach świadczeń:

  • Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - pacjenci przyjmowani są po kwalifikacji na podstawie ważnego skierowania od lekarza specjalisty i aktualnych wyników badań dodatkowych,

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (+48) 58 551 12 28